Den Romů

Den Romů

Dne 8. 4. se od roku 1971 každoročně slaví Den Romů, který má za cíl připomenout si Romskou kulturu a také nepřehlížet problémy, kterým čelí. My jsme tento den slavili s dětmi a jejich rodiči na Dlouhé ulici v Bruntále 10. 4. Pro děti bylo připraveno 5 stanovišť, 3 sportovní: pétanque, běh s pingpongovými míčky a slack line. Další dvě stanoviště byla zaměřena na vědomosti, jednak o Romské kultuře a další o jaru. Účastníci měli za úkol například popsat Romskou vlajku, zodpovědět odkud Romové pochází, nebo v čem jsou výjimeční. Akce měla velký úspěch, a i když bylo větrné počasí, zapojilo se do soutěže 47 dětí, a s nimi i někteří rodiče, kteří děti mile povzbuzovali, nebo jim pomáhali při zodpovídání záludných otázek. Nakonec byli všichni odměněni drobnými sladkostmi a potleskem. Děkujeme za spolupráci dobrovolníku Radku Kostkovi a všem zúčastněným za příjemně strávené odpoledne. Za tým OPEN HOUSE Lucie Paráková kontaktní a terénní pracovník OPEN HOUSE.