Výzkum potřebnosti

Výzkum potřebnosti

Kravaře (red) – V Kravařích bude v těchto dnes probíhat monitorovací šetření v ulicích, které by mělo ukázat potřebu sociálních služeb v obci. Výzkum budou provádět pracovníci organizace Open House.

Občanské sdružení OPEN HOUSE je letitým a zkušeným poskytovatelem sociálních služeb na Bruntálsku, Krnovsku a Opavsku. Pracovníci Open House pracují ve svých programech ve třech rovinách - s cílovou skupinou dětmi a mládeží, které pasivně tráví svůj volný čas, romskou menšinou a cílovou skupinou uživatelů návykových látek.

V těchto dnech na základě zakázky ze strany obecního (městského) úřadu v Kravařích budou probíhat monitorovací šetření, kterými budeme zjišťovat potřeby a zájem o sociální služby. Vyškolení terénní pracovníci Open House budou oslovovat občany Kravař formou anonymních dotazníků na ulici, ve škole a podobně, aby zjistili současnou situaci. Podklady budou pro Město Kravaře rozhodné při tvorbě komunitního plánu.

„Pokusíme se sbírat relevantní data z ulic Kravař tak, abychom připravili pro představitele města potřebné podklady. Vedení města pak vyhodnotí potřebnost sociálních programů. Veškeré dotazníky budou anonymní, dopředu děkujeme obyvatelům Kravař za vstřícnost a pochopení,“ uvedla Bc. Romana Daněčková, ředitelka organizace.