Kdo si hraje, nezlobí

Kdo si hraje, nezlobí

V měsíci květnu začal OPEN HOUSE o.p.s. realizovat projekt s názvem: „Kdo si hraje, nezlobí“. Tento projekt je plný aktivit pro děti a mládež, které slouží k jejich rozvoji. Projekt se daří plnit s danou cílovou skupinou bez problému a s radostí. Klienty zmíněné aktivity baví a o většinu z nich si sami říkají. Cílem projektu je aktivizovat děti a mládež k smysluplným činnostem, při kterých mohou získat nové dovednosti a vědomosti. Realizujeme filmové kluby, kde jsou řešena témata primární prevence, sportovní aktivity sloužící k vybití energie, podpoře zdravé soutěživosti a férové hry, dílny tvořivosti, hudební kroužky a v neposlední řadě s mládeží hrajeme společenské hry, které rozvíjejí jejich fantazii, motoriku a trpělivost. Ze sportovních aktivit klienti nejraději hrají stolní fotbálek, a pokud je to možné, tak si rádi hrají kopanou a ping pong. Hudební kroužek nejčastěji využívají chlapci různé věkové kategorie. Když hudební kroužek navštíví i dívky, rády si zatancují na hudbu, kterou chlapci hrají. Dospívající klienti často vysvětlují mladším klientům, jak správně a šetrně užívat hudební nástroje. Pracovníci věnují aktivitám velkou péči a motivují klienti k aktivitě. Odměnou pro zúčastněné budou také dvě návštěvy Bruntálského kina a návštěva zámku Bruntál. Tento projekt finančně podpořilo Město Bruntál, za což děkujeme.

Kdo si hraje, nezlobí