Programy primární prevence

Programy primární prevence

Openhouse o.p.s. poskytuje komplexní a dlouhodobé programy primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování. Nabídka je zaměřena na přímou práci s dětmi a mládeží, jejich rodiči a pedagogy. Prevence jsou spolufinancovány z MŠMT.