Spektrum - Poselství vesmírných draků 2022

Spektrum - Poselství vesmírných draků 2022

Ve dnech 12. - 14. října a 19. - 21. října 2022 se zúčatnily třídy 6.B a 6.C ze ZŠ Cihelní 6, Bruntál našeho již dlouhodobě prověřeného preventivního programu nazvaného “Spektrum - Poselství vesmírných draků". Preventivní program je realizován formou zážitkové pedagogiky a je rozdělen do 12 her (aktivit).

Žáci (posádka) vesmírné lodi DRAK 913, po tři dny putovali Dračí galaxií, kde v rámci legendy zachraňovali planety pomocí specifických aktivit, které byly zaměřeny na lidské ctnosti jako jsou NADŠENÍ, POSPOLITOST, TVOŘIVOST, ČESTNOST a jiné. Ve vesmírné raketě po té probíhaly s vesmírnou kočkou „reflexe“ na právě prožité aktivity.

Cílem programu je objevení či posílení osobních vlastností a vlastností všech spolužáků. Žáci se učili více spolu komunikovat, spolupracovat, vzájemné toleranci a respektu, což vede ke stmelování kolektivu.

Galerie