Informační centrum pro mládež

ICM

Odkaz na webové stránky ICM Bruntál

Registrace přidruženého člena AICM ČR.

Kdy můžete přijít?

pondělí - čtvrtek 14 -19 hodin

pátek - 8 -16 po domluvě

Kde ICM najít?

Dr. E. Beneše 47, 792 01 Bruntál

Cílová skupina

děti do 15 let

mládež ve věku do 26 let (včetně)

Historie

ICM Bruntál vzniklo na podzim roku 2005. ICM vzniklo z potřeb vyhovět zájmům mládeže - zmodernizovat stav internetové místnosti a zkvalitnit vykonávané služby.

Dnes

ICM Bruntál je centrum "denního docházkového typu", kde jsou připraveny informace z oblastí dotýkajících se života mladých lidí. Tyto oblasti například jsou: Vzdělávání v ČR a zahraničí, práce v ČR a v zahraničí, volný čas, cestování, zdraví, sociálně-patologické jevy, ekologie, sociální skupiny a hnutí, občan a stát, nadace a granty, .. Centrum zpracovává a poskytuje informace a poradenství z výše uvedených oblastí pro děti, mládež, rodiče, pedagogy, vedoucí dětských a mládežnických kolektivů a další širokou veřejnost.

Základní služby ICM

Systematicky tříděné soubory informací v tištěné podobě - informace jsou přehledně zařazeny v šanonech a jsou k dispozici i na internetu.

Další informační materiály: informační letáky, brožury, plakáty, propagační předměty apod., tematická knihovna, tematická knihovna CD-ROMů a videokazet vztahující se k informačním oblastem.

Poradenství a asistence zájemcům o získání informací a o poradenství pracovníkem zajišťující službu, zajištěním konzultace s příslušným odborníkem na požadovanou tématiku, zprostředkováním kontaktů na jiná odborná speciální pracoviště, projektové poradenství – odborná pomoc při přípravě projektů pro grantové žádosti.

Veřejný přístup k internetu (5 internetových veřejných terminálů).

Informační centrum pro mládež je centrum, kam si mladí lidé mohou chodit pro informace z růných tématických oblastí

Vzdělávání

Práce v regionu Bruntálsko a v ČR

Volný čas

Cestování

Sociálně patologické jevy

Ekologie

Sociální skupiny a hnutí

Občan a stát

Tyto informace naleznete v ICM zařazené v šanonovém systému. Všechny informace jsou poskytovány bezplatně.

Doplňkové služby ICM

Kopírování informačních materiálů.

Černobílý laserový tisk informačních materiálů.

Barevný tisk informačních materiálů.

Veřejnou faxovou a emailovou službu.

Skenování obrazových a textových předloh.

Přenos dat na nosiče elektronických informací.

Dále v Informačním centru naleznete

Internet

6 počítačů s připojením na internet (1Mbps)

Tisk/kopírování

Černobílý tisk A4 2Kč/ ks

Barevný tisk A4 20Kč/ ks

fax 5Kč/ ks

CD výpal 10Kč/ CD

Scan dokumentů zdarma

Infomobil

Průvodce po Evropě