Ceník

  • Tématicky zaměřený preventivní program 1500/ hodina přímé práce
  • Dlouhodobý program (5 setkání po 2 vyučovacích hodinách, 10 hodin přímé práce) 1500,- Kč celkem 15 000,- Kč
  • Dlouhodobý komplexní program PP / 10 setkání po 2 vyučovacích hodinách/20 hodin přímé práce/ 1500,- Kč celkem 30 000,- Kč*

Cena programu zahrnuje práci 2 lektorů, přípravu programu včetně vstupního pohovoru o profilu třídy, zpracování výstupů z programu, včetně souboru doporučení, jak dále s třídou pracovat, tištěné materiály. Z ceny jsou prováděny zákonné odvody.

ZVÝHODNĚNÉ CENY NABÍZENÝCH PROGRAMŮ

Při čerpání dotace z veřejných zdrojů, např. MŠMT, dotace z Moravskoslezského kraje, dotace z obcí apod. (Podmínkou je předjednání zapojení do projektu, aktivní zapojení do dotazníků ohledně poptávky, zdůvodnění potřeb atp.)

* Pokud vyberete tento typ programu, třída nemusí absolvovat Úvod do problematiky.

JSME ZASTÁNCI INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU, PROTO SE LZE PŘÍPADNĚ DOHODNOUT I NA JINÝCH PODMÍNKÁCH REALIZACE PP. (Zejména pak časové dotaci). VŠE SE ODVÍJÍ OD MOŽNOSTÍ A POTŘEB KLIENTŮ

Pro zájemce mimo Bruntál budeme účtovat navíc cestovné domluvou.