OPEN HOUSE o.p.s.

OPEN HOUSE bezplatně nabízí rozmanité sociální služby a programy dětem, mládeži i dospělým, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Nabízíme nejen profesionální pomoc, podporu, informace, ale i možnost sportovního a kulturního vyžití.

NZDM OPEN HOUSE

Nízkoprahové zařízení OPEN HOUSE Bruntál je určeno pro děti a mládež ve věku 9 - 26 let z Bruntálu a okolí, které se nacházejí, nebo se mohou nacházet v nepříznivé životní situaci, dávají přednost pasivnímu trávení volného času nebo mají vyhraněný životní styl.

OPEN STREET

Terénní program OPEN STREET Bruntál je poskytován ve městě Bruntál, je určen pro děti a mládež ve věku 12-26 let. Poskytování sociálních služeb a práce s klienty je realizováno v terénu (ulice, parky, kluby, restaurace, nádraží, sídliště, okolí supermarketů, apod.).

Služby drogové prevence OPEN HOUSE

Terénní program SDP OPEN HOUSE je poskytován v Bruntále, ve Vrbně pod Pradědem a v Kravařích. Poskytování služeb a práce s klienty je realizována v terénu (ulice, parky, kluby, restaurace, nádraží, sídliště, okolí supermarketů, apod.) v době, která dle prováděného monitoringu odpovídá nejčastějšímu výskytů klientů v daných lokalitách. 

Preventivní programy

Jsme držitelem certifikátu – Národního ústavu vzdělávání pro programy školské primární prevence a naplňujeme standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.

Aktuality

Poděkování společnosti OPTYS, spol. s r.o.

Poděkování společnosti OPTYS, spol. s r.o.

Touto cestou děkujeme společnosti OPTYS, spol. s r.o. za sponzorský dar (výtvarné potřeby), které jste nám věnovali. Jsme nezisková organizace a jakákoliv materiální či finanční ...

Více
Turnaj v malé kopané

Turnaj v malé kopané

Dne 29. 4. 2019 jsme se s klienty zúčastnili turnaje v malé kopané, který se konal v Medvěd aréně v Moravském Berouně. Turnaj organizovalo NZDM ...

Více
Společné sdílení

Společné sdílení

Společné sdílení - odkaz na článek

...

Více