Konference v Praze

Konference v Praze

Pracovníci terénních a nízkoprahových programů z celé ČR se na přelomu října a listopadu sjeli do Prahy na velkou mezinárodní oborovou konferenci Nízkoprahové programy s podtitulem Streetwork doma a ve světě.(více www.streetwork.cz) Konference se zabývala například využitím nových médií v terénní práci, financováním služeb, novými trendy na drogové scéně a především srovnáním terénní práce doma a v zahraničí. Na konferenci se akreditovalo 260 účastníků a 75 lektorů z Česka, Belgie, Finska, Nizozemí a Slovenska. Program konference tvořil 44 tematických bloků a mezi nimi měl své zastoupení i OPEN HOUSE. Markéta Brziaková, vedoucí programu NZDM a TP OPEN HOUSE Bruntál vystoupila s příspěvkem SYSTÉM OSOBNÍHO A PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ, dobrá praxe OPEN HOUSE a tento příspěvek se setkal s velmi pozitivním ohlasem. Slyšelo jej na 50 účastníků konference a kapacita místnosti byla téměř naplněna. „Účast s příspěvkem na mezinárodní oborové konferenci považuji za důležitý mezník v pracovním životě i důležitý mezník v historii organizace. To, že byl příspěvek na konferenci zařazen ve velice nabyté konkurenci, je bezesporu důkaz kvality námi poskytovaných služeb i důkaz toho, že NZDM OPEN HOUSE Bruntál je v oboru etablovanou službou, která má jméno a dobrou pověst napříč Českou republikou. To, že si lidé v oboru váží naši práce, svědčí i fakt, že jsem se v červnu 2011 řádnou volbou stala koordinátorkou pracovní skupiny nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Moravskoslezském kraji, která čítá 27 členských zařízení. V Moravskoslezském kraji už dělám pravidelně vzdělávací programy pro pracovníky NZDM a terénních programů a předávám tak znalosti, zkušenosti i osvědčené pracovní postupy dalším lidem v oboru. Zúročuje se tak tvrdá dřina, která stojí za našimi výsledky“, uvedla Markéta Brziaková, vedoucí programu NZDM a TP Bruntál.