O nás

Vizí společnosti je být profesionálem v oblasti sociální práce s cílovými skupinami dětí a mládeže ohrožených sociálně patologickými jevy a osob ohrožených závislostí. Pracovat s mládeží i širokou veřejností jako takovou. Profilovat se jako odborník na primární, sekundární a terciární prevenci, poskytování informací, poradenství, vzdělávání, podporu v dospívání, pomoc pro uplatnění v pracovním procesu a podílet se na kulturním obohacení v Bruntálském a Opavském regionu. Vyspělým přístupem a péčí o své zaměstnance zajistit kvalitu práce a dodržování zásad a hodnot organizace.

Vize

Obecně prospěšná společnost OPEN HOUSE o.p.s. je dobrovolná, nezávislá, nepolitická a nezisková organizace. Vzniká v roce 2000 jako aktivní reakce občanů na špatnou pracovní, kulturní a informační situaci v regionu. Dnes je náplní společnosti především poskytování sociálních služeb cílovým skupinám dětí a mládeže ohroženými sociálně patologickými jevy a drogově závislých. Obsahem této sociální práce je vytváření komplexní podpory zmírňující rizika jejich sociálního vyloučení a podpora vedoucí ke zlepšení jejich životní situace. Dále společnost vytváří funkční síť návazných a spolupracujících organizací a dalších subjektů, poskytuje kvalitní a včasné informace, rozvíjí preventivní činnost, pořádá kulturní, vzdělávací a sportovní akce a programy. Těmito aktivitami přispíváme ke zlepšení kvality života a mezilidských vztahů v regionech Bruntálsko a Opavsko.

Poslání

OpenHouse v číslech

více než 250 dětí a mladých lidí využije ročně našich služeb v Bruntále

více než 130 klientů využívá ročně služby drogové prevence

ročně vyměníme více než 12 000 injekčních stříkaček

více než 300 žáků se ročně účastní našich preventivních programů PVC OH 5P

informační centrum pro mládež pořádá 25 akcí ročně pro děti a mladé lidi

15 let zkušeností v sociální práci s dětmi a mladými lidmi

Naše služby

Historie

|

V listopadu roku 2000 bylo založené Občanské sdružení OPEN HOUSE, jako spontánní aktivita mladých lidí z Bruntálu a okolí.

V roce 2001 získalo dotaci Ministerstva vnitra ČR na projekt „Otevřený dům“. Za pomoci mnohých nadšenců se podařilo opravit, zprovoznit a vytvořit nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Po náročných opravách a rekonstrukci, byl 18. 1. 2002 byl OPEN HOUSE slavnostně otevřen. Dne 2. 2. 2002 si zde řekli své ANO zakladatelka a několikaletá vedoucí OPEN HOUSE, Marcela Kaderková a Milan Kročil. OPEN HOUSE se v tomto roce stává členem České asociace streetworker.

Je provozováno nízkoprahové zařízení pro děti a mládež OPEN HOUSE, které je nejzákladnější činností sdružení. Každý rok se tento projekt rozšiřuje o nové služby. V roce 2003 přibyla hudební zkušebna, pravidelné arteterapeutické programy a psychologická poradna. O. s. OPEN HOUSE zahajuje v tomto roce veřejnou sbírku „Mladí pro starý Bruntál“. Sdužení také spolupracovalo na realizaci projektu „Hip – Hop jako kultura“ podpořený z programu Make Conection. Je uspořádán první ročník hudebního festivalu OPEN HOUSE FEST.

V roce 2004 se zařizuje malá domácí dílna, která však zanedlouho přestává vyhovovat kapacitně i prostorově. Ale v tom svém malém funguje dál. NZDM OPEN HOUSE stává jedním ze zakladatelů pracovní skupiny NZDM Moravskoslezského kraje. V tomto roce občanské sdružení Open House společně s partnerem, občanské sdružení Liga za liská práva a práva dětí, dokončují projekt „Místo pro nás“. Dále sdružení uskutečnilo uskutečnilo výstavu a koncert mladých umělců z Bruntálu „Srdcechody“ a 2. ročník krajské přehlídky amatérských kapel OPEN HOUSE FEST.

NZDM začíná poskytovat terénní služby – streetwork pro Bruntál a streetwork na Dlouhé ulici. Na podzim tohoto roku v se v OPEN HOUSE otevírá Informační centrum pro mládež.

NZDM OPEN HOUSE Krnově zahajuje svou činnost. Nejprve poskytuje pouze sreetworkerské služby. Později získáváme místnost a rozšiřujeme klientelu docházející do klubu. V Bruntále jsme zrušili jsme část čajovny, ze které se s nadšením klientů stává pracovní dílna. Zaměřujeme se více na práci s romskými dětmi a mládeží.

Dochází k novelizaci zákona o sociálních službách. Registračně rozdělujeme služby Terénní program a NZDM. V důsledku neposkytnutí dotace MPSV končíme projekt NZDM OPEN HOUSE Krnov.

Realizace preventivních programů na středních a základních školách, pilotní program na rozvoj psychosociálních dovedností „Komunikace 1.“

Začíná rok tříleté finanční stabilizace, rozšiřujeme tým, věnujeme se zvýšení kvality práce s klienty. Zdokonalujeme aplikaci preventivních programů. V druhé polovině roku opět rozjíždíme terénní práci v Krnově.

Organizace využívá možností individuálního projektu nejen ke stabilizaci stávajících služeb, ale rovněž k rozvoji nových programů a k rozšíření působnosti organizace do dalších měst. Zahajuje práci s novou cílovou skupinou – osobami ohroženými závislostí v Opavě a Bruntále, také rozvíjí terénní práci s dětmi a mládeží ohroženými sociálně patologickými jevy v Opavě. V oblasti prevence se zaměřujeme na kvalitu, realizujeme preventivní programy na bruntálských školách.

Stabilizace poskytovaných služeb a klientely, stabilizace pracovního tým, který je úžasný, dobré finanční zajištění, prostě taková pohodička.

Rok 2012 byl velmi náročný pro všechny pracovníky OPEN HOUSE. Z důvodu nedostatečných finančních prostředků došlo k omezení sociálních služeb a propuštění pracovníků. Naštěstí se s příchodem jara se situace zlepšila a vrátili se i dva ze čtyř pracovníků. I přes všechna úskalí NZDM fungovalo a to díky vysokému pracovnímu nasazení a dobrovolné činnosti propuštěných zaměstnanců. Realizovalo se spoustu akcí a výletů, v NZDM se řešila zejména témata z oblastí partnerských vztahů, zaměstnanosti a experimentování s návykovými látkami. Na konci roku se novou vedoucí stala Lucie Paráková.

V roce 2013 došlo ke změně pracovníků v NZDM OPEN HOUSE. Do našeho týmu nastoupil kolega Jan Kuba namísto Jiřího Vlčka, který pro organizaci nadále pracuje ve službě SDP OPEN HOUSE. Pořádali jsme mnoho zajímavých akcí a výletů, povídali jsme si na témata drogy, morální, etické a společenské normy, rasismus a xenofobie a další. Za úspěch považujeme, že naše zařízení prošlo úspěšně rozvojovým auditem České asociace streetwork, který nám udělil značku kvality. Ke konci roku 2013 jsme se připravili na stěhování do náhradních prostor, jelikož klub čekala celková rekonstrukce.

Rok 2014 byl pro NZDM rokem stěhování. Z počátku roku jsme s klienty fungovali v náhradních prostorách na ulici Jana Žižky v Bruntále, kde jsme strávili i léto. Během roku jsme realizovali opět spoustu akcí, výletů a soutěží a v září jsme se přestěhovali do nově zrekonstruovaných prostor na ulici Dr. E. Beneše. V důsledku rekonstrukce byla rozšířena nabídka poskytovaných služeb, více se zaměřujeme na podporu aktivit směřujících k začlenění na trh práce a i volnočasové aktivity se obohatily o hudební zkušebnu a sportovní kroužek.