Adaptační pobyt

Adaptační pobyt

Ve dnech 5. -7. 10. 2011 se konal adaptační pobyt pro žáky 6 třídy, kteří navštěvují ZŠ Rýmařovskou. Pobyt se konal na chatě v Karlovicích, kde byl pro žáky připraven bohatý program zaměřený především na spolupráci a stmelení třídního kolektivu. Tito žáci se speciálními potřebami již při příjezdu a zahájení byli plní energie. Velmi těžké je udržet jejich pozornost a nadšení pro práci. Je nutno podotknout, že adaptační pobyt s těmito dětmi byl pro nás novou zkušeností a také inspirací pro další práci. Dle zpětných vazeb dětí vyplynulo, že nejsou příliš spokojeni s tím, jak jejich třída funguje jako kolektiv. Nejsou příliš schopni tolerovat jeden druhého. Během pobytu mezi nimi došlo k mnoha střetům, ale dokázali, že si umějí i pomoci a držet pospolu. Bylo nám jasné, že se po pobytu třída nestmelí, nicméně každý společný zážitek třídy jako celku je důležitým prvkem k tomu, aby se vztahy mezi dětmi zlepšovaly. Za tým OPEN HOUSE bychom chtěli poděkovat za spolupráci třídní učitelce paní Mgr. Ivaně Pattermanové a paní učitelce Soňě Kostkové.