Regenerace mladé generace

Regenerace mladé generace

Lektorky občanského sdružení OPEN HOUSE, Markéta Brziaková a Lucie Paráková začali, za finančního přispění města Bruntál, realizovat na bruntálských základních školách první běh projektu, nesoucí název Regenerace mladé generace. Projekt se zaměřuje na specifickou primární prevenci selektivní, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky.

Projekt je realizován na čtyřech základních školách, Jesenické, Školní, Cihelní a Okružní, vždy v jedné vybrané třídě. Žáci se v rámci 13 vyučovacích hodin učí osobnostnímu rozvoji, který má napomoci žákům zkvalitnit komunikaci, zvládat konfliktní, zátěžové a stresové situace, odmítat legální a nelegální návykové látky, zvyšovat zdravé sebevědomí a sebehodnocení, stanovovat realistické cíle a celkově mají napomoci odolávat žákům sociálnímu tlaku, který má negativní dopad na jejich postoje, zájmy a hodnoty.

http://www.mubruntal.cz/open-house-realizuje-projekt-regenerace-mlade-generace/d-946422