Kdo šetří, má za tři

Kdo šetří, má za tři

Open House Bruntál připravil pro děti z lokality na Dlouhé ulici v Bruntále zajímavou hru, která bude učit děti finanční gramotnosti a odpovědnosti.

Hlavním cílem projektu Kdo šetří, má za tři, je zvyšování finanční gramotnosti u dětí ve věku 6-15 let ze sociálně vyloučené lokality v Bruntále na Dlouhé ulici.  V neposlední řadě tato hra také přispěje k prevenci pasivního trávení volného času.  Podpoří děti v zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí a schopnosti vytrvat a dosahovat svého cíle.  Děti se zábavnou formou budou učit hospodařit s vlastními prostředky a poznávat hodnotu peněz. Vyzkouší si, jaké je riziko dluhových pastí, zjistí, jak je těžké ušetřit. Účastníci hry si budou sami stanovovat, na co si chtějí ušetřit a čeho jsou schopni se vzdát. Dětem, které jsou ohroženy chudobou a sociálním vyloučením se nabízí jedinečná možnost reálně se účastnit dlouhodobé hry, namísto sezení u počítače nebo hraní hazardních her. Tento projekt je financován z peněz Moravskoslezského kraje.

Pravidla hry nejsou složitá. Nad jejich dodržováním budou bdít zkušení terénní pracovníci Open House Bruntál Ivan Zgibor a Anička Jeřábková. Hra počítá s cca 30ti účastníky. Počet přihlášených dětí se může průběžně zvyšovat. Pro děti budou připraveny natištěné bankovky různých hodnot. Bankovky budou určeny pouze pro tento projekt a nebudou mít žádnou finanční hodnotu. Děti přihlášené do hry dostanou základní finanční obnos, se kterým začnou hospodařit. Za tyto peníze si mohou pořizovat volnočasové aktivity, nebo pomůcky, které k těmto aktivitám potřebují, tj. startovné v různých hrách podporujících fantazii, sebe rozvoj a kreativitu, křídy, zapůjčení míče atp. Naopak za kvalitní práci v těchto aktivitách, nebo za pomoc pracovníkům při úklidu pomůcek, za obětavost a týmový postoj mohou od pracovníka takovéto kapesné obdržet. Další možností je ušetřit finanční prostředky uložením do banky (k pracovníkovi), kde jim jejich hodnota naroste - jedná se praktickou ukázku spoření, dále si mohou peníze z banky půjčovat a zde také budou mít stanoveny úroky. Pracovník si v průběhu projektu povede záznamy o dětech, které se hry účastní a také s nimi bude řešit jejich aktuální finanční situaci. Pracovník bude evidovat příjmy a výdaje jednotlivých dětí a bude s nimi realizovat programy na zvýšení finanční gramotnosti, bude jim reflektovat důsledky jejich rozhodnutí a taktéž bude sledovat, jak se děti chovají k finančním prostředkům mezi sebou (zda si je půjčují a podobně). V závěru hry si budou děti moct za ušetřené peníze pořídit vlastní nákup. Každé dítě získá za snahu drobný dárek (omalovánky, pastelky, křídy, nebo pexeso), děti, které s financemi hospodařily tak, že jejich zůstatek je v plusových hodnotách si budou moci při vyhodnocení tyto finance směnit za hodnotnější dárek (knihu, společenskou logickou, nebo vzdělávací hru). Tento směnný obchod bude určen pro tři děti s nejvyšším zůstatkem. Dále bude jedna cena určena pro nejsnaživějšího hráče. 

„V poslední době ternénní pracovníci Open House Bruntál častěji pozorují u dětí v předškolním a mladším školním věku zvýšené riziko pasivního trávení volného času a také sklonu k hazardním hrám“ říká vedoucí Open House Lucie Paráková.    „Tyto děti nevnímají hodnotu peněz a běžně tráví svůj volný čas hraním her v kostky, nebo hodu mincí na čáru, karetních her, popřípadě tráví své volno u počítačů. Projekt ,,Kdo šetří, má za tři" je příjemnou alternativou pro děti, které se zábavnou formou mají možnost dozvědět informace z oblasti finanční gramotnosti a taktéž je reálná šance přehodnocení jejich postoje k financím. Děti bezpečnou formou získají vlastní zkušenost s hospodařením a poznají systém získání financí za odvedenou práci,“ dodala Paráková.