Akce ke Dni Země

Akce ke Dni Země

Opava – S blížícím se Dnem Země chystají malou akci také terénní pracovníci organizace Open House. Ti připravují společnou vycházku do přírody, nouze nebude o zábavné hry, dovednostní kvízy a soutěže a vše zakončí táborák s opékáním buřtů. Vše bude organizováno pro děti a mládež ve věku od 12 do 20 let. Akce se uskuteční v pondělí 28. Dubna od 14 hodin. Pod vedením pracovníků Open House se všichni přesunou k místnímu jezeru, lidově zvanému Sádrák.

„Enviromentální témata patří mezi základy lidské gramotnosti. Snažíme se formou her a zábavy informovat mladé lidi o třídění odpadů, o fauně a flóře, která se vyskytuje v našem okolí a jak se k přírodě chovat šetrně tak, aby sloužila i dalším generacím,“ uvedla ředitelka Open House Romana Daněčková.

Při prezentacích na opavských základních školách jsme si všimli, že jednotliví učitelé kladou na ekologickou výchovu důraz. Vnímáme to jednoznačně pozitivně a chceme znalosti dětí dále rozšiřovat a podporovat je ve zodpovědném chování nejen k planetě zemi, ale také jeden k druhému,“ uzavřela  Romana Daněčková.