Výjezdová akce

Výjezdová akce

Výjezdová akce „Prázdninové proměny jsou zpět“

Ve dnech 29. 7. 2014 – 1. 8. 2014 a 27. 8. 2014 – 29. 8. 2014 proběhly dvě výjezdové akce pod názvem „Prázdninové proměny jsou zpět", které byly financované z projektu Moravskoslezského kraje, za což děkujeme.

Akce byly organizované pracovníky NZDM OPEN HOUSE Bruntál. Zúčastnily se děti z Bruntálu ve věku 12 – 17 let. Pro děti jsme vybírali dvě odlišné chaty, aby každá z nich byla jedinečná. Tímto bychom také chtěli poděkovat majitelům chat. Jedna z nich byla Chata Lucka, kterou vlastní p. Fašánek, druhá byla Chata u Kosů, kterou vlastní p. Kos. Dále bychom chtěli poděkovat Odboru sociálně-právní ochrany dětí z MěÚ Bruntál. Pracovnice odboru SPOD vytipovaly a oslovily děti, pro které byly tyto výjezdové akce vhodné a přínosné, čímž se podařilo navázat s těmito dětmi dlouhodobější spolupráci.

Účastníci měli zajištěný bohatý program, který zahrnoval spoustu aktivit. S dětmi jsme podnikli výlety do přírody, hráli hry. Né jenom hry na seznámení, ale také vědomostní. Také jsme měli večery plné zábavy při táboráku se zpěvem, stezkou odvahy nebo dětmi žádanou „diskotéku“. Pořádali se preventivní programy formou zábavy na různá témata -  bezpečný sex, nebezpečí alkoholu, drog a kouření, povídání o rasismu a xenofobii, prevence kriminality a sociálně patologických jevů.

Výjezdové akce byly velmi úspěšné. Děti se naučili, jak se zapojit do nového kolektivu, získali spoustu nových informací a vědomostí. Tato akce přispěla i k rozvoji fantazie dětí. Naučili se jak nerizikově trávit svůj volný čas. Našli nová přátelství a získali nevšední zážitky. Pro velkou úspěšnost obou akcí, se budeme snažit akce do budoucna opět realizovat.

Kristýna Kopecká – administrativní pracovnice OPEN HOUSE o.p.s.