Specifická intervence

Specifická intervence

Od 1. 12. 2014 poskytuje OPEN HOUSE o.p.s. sociální služby v rámci projektu "SPECIFICKÉ INTERVENCE PRO MLADISTVÉ ZÁVISLÉ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH" financované z rozpočtu Moravskoslezského kraje.