Procházka

Procházka

I přesto, že pranostiky hlásají opak, středa vynikla krásným počasím a to byl i jeden z důvodu vyjít si s klienty na procházku do městského parku. Procházka byla pro klienty nejen zábavná, ale i edukační. Během celé doby trvání byla s klienty probírána etiketa a zásady slušného chování, které si klienti mohli vyzkoušet v praxi. Průběh procházky byl doplněný o sběr odpadků po trase v rámci zvelebování našeho města. Pro NZDM OPEN HOUSE Bruntál neznamenala procházka žádné omezení.

Z procházky