Výjezdová akce

Výjezdová akce

Výjezdová akce "PRÁZDNINOVÉ PROMĚNY JSOU ZPĚT"

Ve dnech 28. 7. 2015 – 31. 7. 2015 a 12. 8. 2015 – 14. 8. 2015 proběhly dvě výjezdové akce pod názvem „Prázdninové proměny jsou zpět", které byly financované z projektu Moravskoslezského kraje, za což děkujeme.

Akce byly organizované pracovníky OPEN HOUSE o.p.s. pro děti z Bruntálu a Opavy. Zázemí chaty v podhůří Jeseníků nám poskytli manželé Kostelníkovi, za což jim děkujeme.  Dále bychom chtěli poděkovat Odboru sociálně-právní ochrany dětí z MěÚ Bruntál a pracovníkům ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Timotei Bruntál. Pracovnice vytipovaly a oslovily děti, pro které byly tyto výjezdové akce vhodné a přínosné, čímž se podařilo navázat s těmito dětmi dlouhodobější spolupráci.

Prázdninové proměny jsou zpět

Prázdninové proměny jsou zpět

Účastníci měli zajištěný bohatý program, který zahrnoval spoustu aktivit. S dětmi jsme podnikli výlety do přírody, hráli hry seznamovací, vzdělávací, rozvíjející a také jsme se s dětmi učili základním pracovním návykům. Měli jsme večery plné zábavy, stezku odvahy nebo dětmi žádané filmové večery. Pořádali se preventivní programy formou zábavy na různá témata -  etika, nebezpečí alkoholu, drog a kouření, povídání o rasismu a xenofobii, prevence kriminality a sociálně patologických jevů.

Výjezdové akce byly velmi úspěšné. Děti se naučili, jak se zapojit do nového kolektivu, získali spoustu nových informací a vědomostí. Tato akce přispěla i k rozvoji fantazie dětí. Naučili se jak nerizikově trávit svůj volný čas. Našli nová přátelství a získali nevšední zážitky. Pro velkou úspěšnost obou akcí, se budeme snažit akce do budoucna opět realizovat.