Halloween

Halloween

Oslava Halloweenu v OPENHOUSE

Dne 3. 11. 2015 proběhla v prostorách nízkoprahového zařízení pro děti a mládež OPEN HOUSE o.p.s.  Halloweenská oslava.  Klienti, kteří na klub dochází, byli aktivně zapojeni do příprav a spolupodíleli se rovněž na samotné realizaci akce. Nejprve proběhla s klienty diskuze o tom, jak by měla taková Halloweenská akce vypadat a jak konkrétně chtějí jednotliví klienti pomoci s organizací, pak následovala výroba karnevalových masek a celou akci zakončila diskotéka.  Akce neměla pouze volnočasový charakter, ale také výchovný. U klientů byly rozvíjeny komunikační dovednosti, organizační schopnosti, týmová spolupráce, kreativita, fantazie a jemná motorika, což nepochybně přispívá ke zdravému rozvoji osobnosti.

Kristýna Kopecká, kontaktní pracovnice v sociálních službách.

Halloween v OPENHOUSE