Akce testování žloutenek má své výsledky

Akce testování žloutenek má své výsledky

Již druhým rokem probíhá akce „Testování žloutenek zdarma a anonymně“, který pro uživatele návykových látek společně připravili odbor sociálních věcí Městského úřadu Bruntál a vedení Podhorské nemocnice AGEL v Bruntále. Testování probíhá ve vybraných měsících (únor, květen, srpen, listopad) od pondělí do pátku vždy od 6:00 do 10:00 hodin. Významným partnerem při této akci je terénní program pro uživatele návykových látek Služby drogové prevence OPEN HOUSE (dále jen SDP), který klienty oslovuje přímo v ulicích města a zajišťuje propagaci této akce mezi cílovou skupinou. „Cílem akce je monitorovat výskyt žloutenek v populaci osob s rizikovým chováním a motivovat naše klienty k větší zodpovědnosti za své chování a péči o své zdraví,“ uvedl letitý pracovník terénního programu SDP Jiří Vlček.

V dosavadním průběhu testování bylo odebráno 54 vzorků, z nichž 2 byly pozitivní na žloutenku typu C. „Zájmem klientů i výsledky testů jsme překvapeni, celorepublikový průměr výskytu žloutenek v této populaci bývá mnohem vyšší,“ hodnotí dosavadní průběh Vlček. Společně s vysokou procentuální návratností použitého injekčního materiálu a pouze výjimečnými nálezy odhozených injekčních stříkaček dávají programu SDP zpětnou vazbu o užitečnosti programu pro celou společnost, žijící v Bruntále. „Důležitým faktorem je odstranění překážek s platbou vyšetření a prozrazení identity, což pro klienty představuje mnohem větší motivaci testování podstoupit. Za tyto unikátní podmínky děkujeme odboru sociálních věcí MěÚ Bruntál  i Podhorské nemocnici AGEL. Našim důležitým partnerem v testování je také Dům na půli cesty Timotei pod hlavičkou Slezské Diakonie, kterému rovněž patří naše poděkování,“ uzavřel streetworker Jiří Vlček.