„Týden pro nízkoprahy“ v OPEN HOUSE

„Týden pro nízkoprahy“ v OPEN HOUSE

Nízkoprahový klub OPEN HOUSE se zapojil do celorepublikové kampaně „Týden pro nízkoprahy“. Akce, která se koná každý rok v celé republice, má za úkol přiblížit činnost nízkoprahových klubů široké veřejnosti, školám i spolupracujícím organizacím. Náš klub se do kampaně zapojil ve třech dnech, kdy jsme návštěvníkům nabídli pestrý program. V úterý 20. 9. jsme otevřeli dveře všem, kteří se chtěli seznámit s historií organizace, která byla prezentována fotografiemi. Vernisáž své umělecké tvorby představila pracovnice OPEN HOUSE Jitka Slámová a k dispozici bylo také drobné pohoštění. Středa 21. 9. byla zasvěcena uměleckým ateliérům, kde si příchozí děti i dospělí mohli vyzkoušet některou z výtvarných technik. Čtvrteční program na OPEN HOUSE patřil vzdělávacím aktivitám, když pro školy i veřejnost přednášel streetworker Jiří Vlček o drogové problematice. Celkově se nám akce vydařila a splnila svůj účel.