Preventivní programy na školách

Preventivní programy na školách

Naše společnost OPEN HOUSE o.p.s. v minulém roce vedla preventivní programy všeobecné primární prevence, které jsou realizovány od roku 2008, na bruntálských školách a v rámci poskytovaných služeb NZDM OPEN HOUSE (nízkoprahového zařízení pro děti a mládež).

Jsme držitelem certifikátu – Národního ústavu vzdělávání pro programy školské všeobecné primární prevence od roku 2015. Pravidelně spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou (Mgr. Stanislavem Tomanem), Městem Bruntál (Odborem sociálních věcí), jsme účastni na plánování strategií týkající se prevence kriminality.

V roce 2017 se nám podařilo v Bruntále spolupracovat se Základními školami Jesenická 10CihelníŠkolní 2 a Středním odborným učilištěm. Prevence sociálně patologických jevů se zaměřovala převážně na drogy a právo, kyberšikanu, šikanu, třídní klima a netolismus.

Preventivní aktivita je spolufinancována městem Bruntál a MŠMT.

Tímto děkujeme všem spoluzúčastněným za jejich podporu.

OPEN HOUSE o.p.s.
Dr. E. Beneše 47, Bruntál