PÍŠEME DO NOVIN – NÁŠ DOMOV

Jedním z úskalí kyberšikany je anonymita

OPEN HOUSE o.p.s. (OH) nabízí pomoc při řešení problémů moderní doby.

V poslední době se nám začaly hromadit otázky týkající se sociálně patologických jevů,  a proto jsme se rozhodli reagovat formou pravidelné rubriky, kde budeme odpovídat na dotazy čtenářů Našeho domova.

Na otázky týkající se kyberšikany (jedná se o šikanování jiné osoby pomocí informačních technologií – internetu, mobilních telefonů a podobně, jde například o vydírání, ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování a podobně) odpovídala Veronika Žáková, ředitelka OH a preventistka na Bruntálsku a Opavsku.

Jaké jsou nejčastější projevy kyberšikany?
 „Zasílání urážlivých a zastrašujících zpráv, pořizování ponižujících zvukových záznamů či videí a jejich následné zveřejnění, krádež identity – krádež a zneužití cizího účtu, provokování a napadání uživatelů v diskuzních fórech, obtěžování a pronásledování voláním, psaním zpráv, ale i prozváněním, zveřejňování tajemství s cílem poškodit oběť.“

Jaké jsou formy útoků v online prostředí? 
„Happy Slapping – útočník fyzicky napadá oběť a pořizuje si z takového útoku záznam, který zveřejní na internetu. Kyberstalking – útočník oběť pronásleduje pomocí SMS zpráv, internetu, telefonu apod. Kybergrooming – útočník lže a manipuluje s obětí s cílem vylákat ji na osobní schůzku a tam ji nějakým způsobem zneužít. Sexting – posílání osobních zpráv nebo videí se sexuálním obsahem. Rizikem je jejich další šíření.“

V čem je kyberšikana specifická? 
„Kyberšikana je specifická v tom, že agresor může oběť napadnout kdekoliv a kdykoliv. Oběť ztrácí pocit soukromí a bezpečí. Dalším úskalím kyberšikany je anonymita agresora.“

Jakým způsobem se lze bránit proti kyberšikaně a na koho se můžu obrátit? 
„Pro odhalení a případné potrestání agresora je podstatné zachovat klid, celou událost nahlásit na PČR a konverzaci agresora nemazat, neblokovat, a to z toho důvodu, aby se agresor nelekl a konverzaci nevymazal dříve, než dojde k pořízení kopií (doporučujeme pořídit si printscreeny konverzace, jako důkazního materiálu). Je možnost i kontaktovat správce jednotlivých internetových sítí.“ Obrátit se můžete na Linku bezpečí: 116 111, Rodičovská linka: 840 111 234 nebo PČR 158.

 

Příštím tématem bude alkohol. Dotazy můžete adresovat prostřednictvím našeho emailu openhouse@seznam.cz, facebookového profilu Open House nebo přímo do naší schránky na adrese Edvarda Beneše 47, Bruntál. Kamil Gavenda, vedoucí sociálních služeb, OPEN HOUSE o.p.s.