Počítačový klub

Počítačový klub

Během letošního roku 2023 jsme z přidělené dotace zakoupili pro naše Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež OPEN HOUSE šest nových, moderních počítačových sestav značky Asus All In One pro klienty, kteří aktivně využívají službu a mají zájem se vzdělávat a zdokonalovat ve své počítačové gramotnosti.

Dotace byla poskytnuta v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji za rok 2023 (KSS 2/23). Zakoupení počítačových sestav zároveň spolufinancuje Město Bruntál.

V rámci projektu budou klienti seznámeni se základními, volně dostupnými výukovými programy, kde si klienti zopakují základy matematiky, češtiny, angličtiny atd. Pak následují klávesové zkratky a psaní na klávesnici. Potom seznámení s Microsoft Office – Word, Excel, Powerpoint. V neposlední řadě i něco o antivirových programech a k čemu slouží a na závěr preventivní činnosti o bezpečném trávení volného času v online světě, kdy s klienty probereme kyberšikanu a netolismus a s těmito pojmy je seznámíme.

Galerie