Zpracování osobních údajů

Abychom mohli realizovat vzdělávání, sbíráme nezbytné minimum osobních údajů, které po nás vyžaduje zákon a související předpisy (např. občanský zákoník, zákon o účetnictví, DPH, akreditace MPSV atd.). Při jejich zpracování se řídíme Zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a také Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (známé jako GDPR).

Níže naleznete detailnější popis údajů, se kterými nakládáme:

 • Pro účely registrace přihlášky, komunikaci s účastníky, fakturaci a platbu:
  • Titul, jméno, příjmení, kontaktní e-mail a telefon účastníka
  • Fakturační adresa (v případě fyzické osoby); název organizace, sídlo, IČO, DIČ (v případě právnické osoby)

  Tyto údaje archivujeme v souladu s nařízeními.

 • Pro účely vystavení a evidence osvědčení o účasti:
  • Datum a místo narození účastníka

  Tyto údaje archivujeme v souladu s nařízeními.

 • Nepovinně pro účely informování lektora o skladbě účastníků:
  • Cílová skupina a typ služby, ve které účastník pracuje

  Tyto údaje po naplnění účelu (konání kurzu) mažeme.