Cílová skupina

Mladší školní věk

Žáci 1. Stupně ZŠ 3. –5. tříd, bez rozlišení míry rizika, tj. pro děti ve věku 9 –12 let

Starší školní věk

Žáci 2. Stupně ZŠ 6. –9. tříd a studenti primy až kvarty osmiletých gymnázií, bez rozlišení míry rizika, tj. pro mládež ve věku 12 –15 let

Mladí dospívající

Studenti 1. a 2. ročníků SOU, SŠ, gymnázií, bez rozlišení míry rizika, tj. pro mládež ve věku 15 –18 let

Kromě žáků pracujeme cíleně také s třídními učiteli. Formy jejich zapojení se do programu se různí, od pozorovatele až po spolurealizátora. Po skončení programu společně konzultujeme stav třídy a možnosti další práce se žáky. Do cílové skupiny spadají také školní metodici prevence a vedení dané školy, protože i oni se na průběhu programů podílejí a jsou účastníky konzultací.