Veřejný závazek

POSLÁNÍ

NZDM OPEN HOUSE Bruntál pomáhá lidem ve věku 12 – 26 let z Bruntálska řešit problémy, nudu a to, co je v životě štve, bez rozdílu v barvě pleti, vyznání, myšlení, finančního stavu peněženky a životního stylu.

CÍLE

Děláme pokec o věcech, které tě zajímají, nebo s nimi experimentuješ (Emo, drogy, alkohol, cigarety, sex, agrese atp.) bez toho, abychom tě soudili

Podpoříme tě ve vlastních pozitivních aktivitách a nápadech dle tvého zájmu

Nabízíme místo a prostor pro setkávání s kamarády a jinými lidmi v bezpečném prostředí

Podporujeme akce, na kterých můžeš všem ukázat, co umíš a potkat se s novými lidmi

Máme nabídku společenských činností (kino, sport, výlety, chaty, pokec o problémech a o tom, co tě zajímá atp.)

Podporujeme tě v samostatnosti a odpovědnosti za vlastní rozhodnutí při řešení tvých problémů

Poskytujeme radu, pomoc, podporu a informace vedoucí k uplatňování práv, tvých zájmů a obstarávání osobních záležitostí (doprovodíme tě na úřad, pomůžeme ti vyplnit žádost nebo formulář, kontakt s policií, SPOD, městským úřadem atp.)

 

Veřejný závazek OPEN STREET Dlouhá

POSLÁNÍ

OPEN STREET Dlouhá pomáhá lidem ve věku 6 – 26 let z Dlouhé ulice v Bruntále řešit problémy, nudu a to, co je v životě štve. Poskytuje doučování a pomáhá s přípravou do školy. To vše bez rozdílu v barvě pleti, vyznání, myšlení, finančního stavu peněženky a životního stylu.

CÍLE

Chodit na Dlouhou ulici a vyhledávat zájemce o službu / klienty.

Všímat si toho, co se děje na ulici a reagovat na to.

Vyhledat a kontaktovat děti a mládež z lokality Dlouhá, které mají problémy se školou, nebo jsou ohroženy nepříznivou životní situací (šikana, rasismus, nuda a další).

Dělat aktivity, které povedou k podpoře samostatnosti a kladného způsobu života klientů.

Povídat si o věcech, které mladé lidi zajímají, nebo s nimi experimentují (drogy, alkohol, cigarety, sex, agrese atp.) bez toho, abychom je soudili.

Podpořit akce, na kterých mohou všem ukázat, co umí a potkat se s novými lidmi.

Podat informace o tom, co se v Bruntále děje – kulturní, sportovní, společenské akce.

Podpořit mladé lidi ve vlastních pozitivních aktivitách a nápadech dle jejich zájmu.

Nabídnout soubor společenských činností (kultura, sport, výlety, rozhovory o problémech a o tom, co mladé lidi zajímá atp.).

Předat informace společnosti o tom, jaké mají mladí lidé zájmy, co je baví a co jim v Bruntále třeba chybí.

Poskytnout radu, pomoc, podporu a informace vedoucí k uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (poskytujeme doprovod na úřady, pomáháme s vyplňováním žádostí nebo formulářů, poskytujeme asistenci při kontaktu s policií, SPOD, městským úřadem atp.).