Ceník

Ceny nabízených programů všeobecné primární prevence

 

 • Úvod do problematiky (3 vyučovací hodiny) 1 200,- Kč
 • Dlouhodobý navazující program PP (5 setkání po 2 vyučovacích hodinách, 10 hodin přímé práce) 600,- Kč 
  1 setkání/300,-Kč /hodina, celkem 3 000,- Kč
 • Dlouhodobý komplexní program PP / 10 setkání po 2 vyučovacích hodinách/20 hodin přímé práce/ 550,- Kč
  1 setkání/275 ,- Kč/hodina, celkem 5 500,- Kč*

 

Cena programu zahrnuje práci 1 lektora, přípravu programu včetně vstupního pohovoru o profilu třídy, písemné zpracování výstupů z programu, včetně souboru doporučení, jak dále s třídou pracovat, tištěné materiály. Z ceny jsou prováděny zákonné odvody.

 

Zvýhodněné ceny nabízených programů

 

 • Při odběru více programů v jednom školním roce (konečná cena bude smluvní a bude se odvíjet od celkového počtu odebraných programů).
 • Při dlouhodobé aktivní spolupráci v oblasti primární prevence 2 roky a déle 10% sleva na každý odebraný program.
 • Nový odběratel PP 20% sleva na první realizovaný jednorázový program, 20% sleva na první realizovaný dlouhodobý program. (Platí pro školská zařízení, která s námi dosud v oblasti čerpání PP nespolupracovala.)
 • Při práci s menšími třídními kolektivy do 12 žáků 10% sleva (v případech stálého třídního kolektivu. Neplatí v případech hromadného onemocnění žáků. Se třídou pracuje 1 lektor.)
 • Při čerpání dotace z veřejných zdrojů, např. MŠMT, dotace z Moravskoslezského kraje, dotace z obcí apod. (Podmínkou je předjednání zapojení do projektu, aktivní zapojení do dotazníků ohledně poptávky, zdůvodnění potřeb atp.)

 

* Pokud vyberete tento typ programu, třída nemusí absolvovat Úvod do problematiky.

 

JSME ZASTÁNCI INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU, PROTO SE LZE PŘÍPADNĚ DOHODNOUT I NA JINÝCH PODMÍNKÁCH REALIZACE PP. (Zejména pak časové dotaci). VŠE SE ODVÍJÍ OD MOŽNOSTÍ A POTŘEB KLIENTŮ

 

Pro zájemce mimo Bruntál budeme účtovat navíc cestovné domluvou.